Green Hell 2011
Závod je ukončen.

 


Green hell 2011 - Pravidla & Ceny

Veškerá pravidla jsou uvedena v textu níže nebo si je můžete stáhnout zde:

Závaznou přihlášku (s možností editace) si můžete stáhnout zde:

Harmonogram si můžete stáhnout zde:


Propozice závodu

Soutěžní rybolov bude prováděn dle těchto propozic. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu vymezených pravidel s ohledem na aktuální okolnosti, ale stále v duchu fair-play (pro všechny soutěžící stejné podmínky). Soutěže se smí účastnit pouze osoba starší 18-ti let, která nejpozději v den konání závodů svým podpisem potvrdí registrační list s pravidly a danými podmínkami soutěže. Oficiálním jazykem je čeština, oficiální měnou je Euro a česká koruna. Pravidla soutěže jsou majetkem sportovně organizační a marketingové společnosti FORSAGE spol. s r.o.

Přihlášení týmu

Soutěžní tým tvoří dvě lovící osoby, které v řádném termínu vyplní a zašlou závaznou přihlášku a uhradí v plné výši požadované startovné. Závodů se smí zúčastnit max.24 týmů.

Registrace týmů v místě konání závodů

Registrace týmů proběhne v sobotu 1. 10. 2011 od 13 hod. do 16 hod. v místě konání závodů. Při akreditaci tým obdrží registrační karty, které jsou soutěžící povinni od této chvíle mít stále u sebe až do konce závodů. V rámci registrace proběhne i focení členů týmu a je pro všechny povinné. Společné foto všech týmů proběhne v sobotu 1.10.2011 (je rovněž povinné a čas bude upřesněn na akreditačním centru v den registrace).

Bivakování a přesuny v průběhu soutěže

Před vlastním startem závodu bude od 9:00 hod. (sobota 1.10.2011) připraveno tzv. BIVI-CITY v areálu závodiště. V těsné blízkosti je veškeré technické zázemí soutěže (WC, sprchy). Zde bude umožněn i vjezd dopravních prostředků a postavení vlastního bivaku - pro přespání ze soboty 1.10.2011 na neděli 2.10.2011 - kdy proběhne přesun závodníků na vylosovaná lovná místa I. kola soutěže. Bivakování je samozřejmě možné i na vlastním lovném místě, ale jen v průběhu soutěže. Ve středu 5.10.2011 bude v 14 hod. ukončeno I. kolo soutěže Green Hell 2011 a bude hromadný přesun k hlavní budově soutěže, kde dobu mezi 14 a 15 hod. můžete využít k osobní hygieně, obědu a diskusím se svými soupeři. Po losování lovných míst II. kola v 15:00 hod. a kulturním programu se opět společně přesunete na nově vylosovaná místa, kde bude výstřelem v 18 hod. zahájena druhá část soutěže. Konec II. kola soutěže bude v sobotu 8.10.2011 ve 14:00 hod. a poté dojde k přesunu do BIVI-CITY a konečnému vyhlášení výsledků a závěrečnému společenskému rautu.

Startovní klíč a lovné sektory

Celé jezero je rozděleno na 4 lovné sektory (2 na levém a 2 na pravém břehu jezera),v každém z nich bude 7 týmů. Jeden ze členů soutěžního týmu nejdříve vylosuje pořadí, ve kterém bude tým přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro I. kolo soutěže. V sektoru A jsou lovná místa číslo 1 až 7 (centrální část jezera), v sektoru B 8 -14 (přítoková část jezera), v sektoru C 15 -21 (přítoková část jezera), v sektoru D 22 -28 (centrální část jezera). Aby byly podmínky rybolovu pro všechny týmy co nejvyrovnanější, proběhne ve středu 5.10.2011 losování nových lovných míst (II. kolo soutěže) - v tomto sledu: Týmy ze sektoru A budou losovat lovná místa pouze ze sektoru C, týmy ze sektoru B budou losovat lovná místa pouze ze sektoru D, týmy ze sektoru C budou losovat lovná místa pouze ze sektoru A, týmy ze sektoru D budou losovat lovná místa pouze ze sektoru B. Tedy každý soutěžní tým bude chytat jednou v centrální části jezera a jednou v jeho přítokové části. Každé lovné místo bude na břehu označeno cedulí s konkrétním číslem a sektorem. Na vodě bude každé lovné místo označeno bójemi. Lov a pohyb v jiném než Vámi vylosovaném lovném místě je okamžitým důvodem k diskvalifikaci. Nepřipouští se ani varianta dohod mezi sousedy.

Losování lovných míst I. kola soutěže

Losování míst je povinné a proběhne v sobotu 1.10.2011 při slavnostním zahájení závodu dle rámcového časového harmonogramu (v případě nepředvídatelných okolností může výjimečně vylosovat za nezúčastněného zástupce týmu pouze ředitel závodu - vše za transparentních podmínek). Jeden z členů soutěžního týmu prvně vylosuje pořadí, ve kterém bude přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro I. kolo soutěže. Podle tohoto pořadí bude vyzván k hlavnímu losování lovných míst. Přesun na lovná místa bude dle rámcového časového harmonogramu - t.j. až ráno v neděli 2.10.2011.

Losování lovných míst II. kola soutěže

Losování míst II. kola je opět povinné a proběhne ve středu 5.10.2011 dle rámcového časového harmonogramu ( v případě nepředvídatelných okolností může výjimečně vylosovat za nezúčastněného zástupce teamu pouze ředitel závodu - vše za transparentních podmínek). Losuje se dle výše uvedeného startovního klíče, přičemž se opět nejdříve vylosuje pořadí, ve kterém bude tým přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro II. kolo soutěže. Losování proběhne v místě zahajovacího ceremoniálu. Teprve po vylosování všech lovných míst se mohou týmy společně přesunout dle pokynů pořadatele na svá nová vylosovaná místa. Porušení tohoto ustanovení je důvodem k vyloučení týmu.

Povolené pravidla a způsoby vlastního lovu

Vlastního rybolovu se účastní dvou až tříčlennýčlenný tým, který loví max. na 4 pruty, jejichž montáže jsou zakončeny pouze jedním jednoháčkem (háčky s protihrotem jsou povoleny). Nástraha a návnada může být klasické boilies, plovoucí boilies (POPUPs), tygří ořech v neomezených průměrech (či jejich vzájemná kombinace). Nástraha typu „rohlíkové boilies“ je zakázána. Nástrahy mohou být zatraktivňovány pomocí dipů - ať již v suché nebo tekuté formě. Povoleno používat obalovací těsta. Pořadatelé mají právo zkontrolovat použitou nástrahu a montáž, prohlédnout bivak, auto a popř. další prostory... Závodníci jim to musí v plné míře umožnit. Pro I. i II. kolo soutěže platí, že se loví nonstop, tedy celkově po dobu 144 hodin. Závodníci mohou k lovu využívat loď, echolot, GPS, elektromotor - pořadatel umožní případné dobití baterií (na většině lovných míst díky hustému porostu leknínů stejně nelze elektromotory použít), bójky označující lovná místa (doporučujeme tyčové bójky, naprosto nepřípustné jsou bójky z PET lahví a pod.) Je nutné používat vhodný velký kaprářský podběrák (doporučujeme s pevnou obručí), odháčkovací matraci (vhodné jsou dvě - jedna v lodi a druhá na břehu, protože zdolání úlovku je technicky možné pouze z lodě), desinfekční prostředek na ošetření ryb, kvalitní saky na uchování úlovků (kaprů). Nutný rovněž mobilní telefon, pro spojení v soutěži o nejrychlejší ulovenou rybu závodů.

Hodnocená (započitatelná) ryba

Započítává se každý ulovený kapr a amur, bez omezení min. hmotnosti. Váží se na dvě desetinná místa a celkové kilogramy budou násobeny bodovým koeficientem, což stanoví bodovou hodnotu ryby, jejichž součet stanoví pořadí týmů (viz. níže).

BODOVÁ TABULKA

Váhové rozpětí chycených ryb                        koeficient

0,00 -   3.99 kg                                                        1,0

4,00 -   7,99 kg                                                        1,5

8,00 - 10,99 kg                                                         2,0

11,00 - 14,99 kg                                                         2,5

15,00 - 18,99 kg                                                         3,0

19,00 kg a více                                                           4,0

Vážení provádí dvojice rozhodčích, kteří budou 3x denně objíždět lovná místa (s výjimkou noci - t.j. od 22:00 hod do 06:00 hod.). Odpadá tak tel. povinnost ohlašování úlovků. Jedinou výjimkou je ohlášení „PRVNÍ RYBY ZÁVODŮ“, kdy Vám bude oznámeno nejpozději v den závodu tel. číslo na provolání. Závazný bude čas příchozího hovoru (popř. SMS). V případě úlovku a nepřítomnosti rozhodčích je tato na nezbytně nutnou dobu co nejšetrněji zasakována (samozřejmě to platí i pro noční úlovky). V každém saku může být pouze jedna ryba proto je důležité mít s sebou dostatek kvalitních saků na kapra (min. 4 ks).

Vlastní vážení, focení a pouštění úlovku

Vážení bude prováděno na shodných vahách, zavěšených na shodných trojnožkách a vážících sacích. Započítává se pouze čistá váha ryby - tedy bez hmotnosti vážícího saku. Vážení provádí vždy dvojice rozhodčích, výsledek vážení bude zapsán do „karet lovců“ a odsouhlasen podpisem závodníka ze sousedního týmu (jinak je neplatné). Karty lovců jsou vyhotovovány duplicitně. V případě, že je prokazatelně známa zainteresovanost sousedního týmu vůči lovci, tak se pro odsouhlasení úlovků zvolí člen týmu z druhé strany úspěšného lovce (popřípadě i ne přímo sousedního týmu). Vážení se tedy účastní oba rozhodčí, lovec a jeden člen sousedního týmu. Každá ryba bude rozhodčím vyfocena u cedule označující lovné místo a sektor, a to tak, že lovec bude VŽDY držet rybu pravou rukou pod hlavou úlovku a levou u kořenu řitní ploutve, a to proto, aby byla vždy prokazatelně zaručena rozdílnost úlovků v případě protestů. V případě úlovků větší váhové kategorie úlovek fotí i realizační tým závodů Green Hell, jako podklad pro on-line zpravodajství (rovněž natáčení profesionálním týmem kameramanů). Pozor! Rybu nazpět pouští pouze rozhodčí !!

Pohyb a chování v průběhu závodu

Po celou dobu rybolovu je nutné dodržovat pořádek na lovném místě. Přechodně ukládat odpadky do připravených igelitových pytlů, které po skončení závodů budou pořadateli odklizeny. Po celou dobu závodů se lovící musí chovat ohleduplně, nesmí svým chováním rušit a obtěžovat ostatní závodníky. Rovněž tak je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno nadměrné požívání alkoholu, rozdělávání otevřených ohňů, přejíždění motorovými vozidly kolem jezera. Je povoleno, aby závodníci měli po celou dobu soutěže své automobily na lovném místě. Během závodů není důvod opouštět lovné místo. Čerstvé pečivo bude obstaráno pořadateli zdarma. Výjimka může být pouze v případě ohrožení zdraví a majetku. Při pohybu lodí na vodě doporučujeme používat záchranné vesty. Jakékoli porušení těchto pravidel je důvodem k vyloučení týmu ze soutěže.

Protesty

Protest proti porušování pravidel je nutné podat neprodleně při jejich zjištění a to pouze písemnou formou. Provádí se prostřednictvím rozhodčích, kteří jej bezodkladně předají řediteli závodu. Současně s protestem se předává peněžní kauce ve výši 40,- EUR nebo 1 000,- Kč. Pokud bude protest oprávněný (o tom nestranně rozhoduje ředitelství závodu), bude kauce vrácena, v opačném případě propadá pořadateli akce. Protest proti výsledkům i proti pořadatelům může být vznesen opět pouze písemnou formou a to nejpozději do 30 min. po vyhlášení oficiálních výsledků jednotlivých soutěží. Výše kauce na podání tohoto protestu je rovněž 40,- EUR nebo 1 000,. Kč. Uděláme vše pro to, aby celá soutěž probíhala ve stylu fair-play a ke konfliktním situacím nedocházelo, formou přísného dodržování všech pravidel.

Přesun na místa a příprava lovného místa na břehu

Přesun na lovná místa se řídí Rámcovým časovým harmonogramem. V zásadě však platí, že dochází k hromadnému přesunu na konkrétní lovná místa dle pokynů pořadatelů, kteří ochotně napomohou s nasměrováním (popř. zavedením). Zde probíhá technická příprava - stavba bivaků, stojanů, ovšem ještě není umožněn vjezd na vodu za účelem mapování místa (viz.bod Start I. a II. kola soutěže). Pohyb člunů a ostatních plavidel před oběma koly soutěže bude možný jen za účelem rychlé přepravy tohoto plavidla na vylosovaná místa a to po domluvě a pouze pod dohledem rozhodčích. Zde musí být člun zaparkován a použit až po zahájení jednotlivých kol soutěže (výstřelem). O všech důležitých přesunech budete v dostatečném předstihu informováni a poučeni při rozpravě.

Start I. a II. kola soutěže

Start jednotlivých kol soutěže bude zahájen výstřelem.

Udílení cen

Veškeré kategorie soutěže budou vyhlášeny a oceněny až po oficiálním ukončení II. kola soutěže - tedy v sobotu 8.10.2011 cca od 17:00 hod.  Jednotlivé hodnocení kategorií vychází z osvědčených zkušeností předešlých ročníků... Největší změna bude v bodování chycených kaprů, což najdete v bodovací tabulce kapitoly "Hodnocená ryba".  Vítězný tým obdrží také velký putovní pohár.

Hodnocené kategorie:

1.místo ABSOLUTNĚ VÍTĚZNÝ TÝM
2. místo CELKOVĚ
3. místo CELKOVĚ
4. místo CELKOVĚ
DENNÍ VÍTĚZOVÉ (vítěz uplynulých 24hod., výjimku tvoří úterý – středa 28hod. 
středa - čtvrtek 21hod., pátek-sobota 23hod.)
VÍTĚZOVÉ SEKTORŮ  A-H
NEJRYCHLEJŠÍ RYBA SOUTĚŽE
NEJVĚTŠÍ RYBA SOUTĚŽE
Všichni účastníci obdrží dárkové a upomínkové předměty.

Ostatní ustanovení - stravování

Pořadatel zajistí a hradí uvítací večeři 1.10.2011 cca od 19:00 hod, společný raut 5.10.2011 od 15:00 hod. a závěrečnou večeři v sobotu 8.10.2011 cca od 15:00 hod. Dále pak zajistí a uhradí každodenní rozvoz čerstvého pečiva. Ostatní stravování je plně na soutěžících (pořadatel nebude stravování zajišťovat). Vzhledem k zákazu pohybu vozidel během vlastních závodů v prostorách kolem jezera doporučujeme mít dostatek potravin a tekutin již s sebou. Ve výjimečných případech zajistí nákup po domluvě pořadatelé.

Časový harmonogram soutěže GH 2011

So 1.10. 13.00  -  16.00 hod.     Registrace, bivakování
17.00  -  18.00 hod.     Večeře

18.00  -  22.00 hod.     Zahájení, losování, volná zábava

Ne 2.10. 7.00  -    7.30 hod.      Lehká snídaně

7.30 hod.                   Přesun do sektorů

I. kolo soutěže  Ne 2.10. -  10.00 hod. -   Stř  5.10. – 14.00 hod.

(pro denní vítěze bude počítáno úterý/středa  28hod.)

Stř 5.10. 14.30 – 16.00 hod.  Losování II kola soutěže, společný raut

16.00 – 17.00 hod.  Program, potom společný přesun na nové

sektory

II. kolo soutěže  Stř  5.10.  -  18.00 hod. -   So   8.10. – 14.00 hod.
(pro denní vítěze bude počítáno středa/čtvrtek  21hod., pátek/sobota 23 hod.)

So 8.10. 14.00 – 15.00 hod.      Balení, přesun k hlavní budově, večeře

16.00 – 18.00 hod.     Závěrečné vyhlášení, volná zábava,

.                                                      odjezd domů

Zavěrečné přání

Cílem pořadatelů je, jako každý rok, uspořádat kvalitní mezinárodní závody, konané v duchu fair-play a hlavně přátelské atmosféry. Průběh soutěže by neměl být pouze honbou za získání cen a materiálních hodnot, ale nejdůležitějším aspektem by měl být příjemně strávený týden na rybách, krásné zážitky z lovu a samozřejmě trofejní, kvalitně zdokumentované úlovky, které při zpětném pohledu na fotografie a DVD v nás opět probudí „True carp emotion – opravdové kapří emoce“. Protože nám všem jde především o lov kapra, který by nás měl určitě spojovat.

S přáním naplnění tohoto cíle a rybářsky úspěšných závodů, Vám přeje kolektiv pořadatelů závodu GREEN HELL 2011.Překlad

Sponzoři a partneři

 • Forsage
 • Ryby Rybky Rybičky
 • Carp product
 • Fishing invest
 • Max carp
 • Kapr manie
 • japavo
 • japavo
 • Zedníček
 • Areall
 • Ratíškovické pivo
 • Fishing and Hunting
 • BARTON STUDIO